Măsurarea grosimii cu ultrasunete

  • Prezenta normă stabileşte condiţiile şi modalităţile de examinare şi verificare a grosimii diferitelor materiale sudate, folosind metoda de examinare ultrasonică prin contact direct cu palpatori dublu cristal.
  • Măsurători izolații electrice etc.